หน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | ดาวน์โหลด | แลกเปลี่ยนทัศนะ | ติดต่อ

ค้นหานักวิจัย/โครงการวิจัย 
ฐานข้อมูลนักวิจัย


เกี่ยวกับงานวิจัย 

Untitled Document

 แสดงข้อมูลนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ( นักวิจัยทั้งหมด 79 ท่าน )


 เลือกดูหน้าล่ะ 5 || 10 || 50 || 100
(จำนวนนักวิจัยต่อ 1 หน้า)
  หน้า 1 จาก  1

สาขาวิชาที่ทำวิจัย
( ทั้งหมด 5 ท่าน )
รหัสประจำตัวนักวิจัย ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชาที่ทำวิจัย ตำแหน่งทางวิชาการ เบอร์โทรศัพท์
 
0062
อดุลย์เดช  ไศลบาท

 
 อดุลย์เดช ไศลบาท
 
 Occupational Health and Safety
 
 อาจารย์
 
 045-353-401-4 ext. 4509
 
0063
นิต หาญประเทศ

 
 นิต หาญประเทศ
 
 Occupational Health and Safety
 
 อาจารย์
 
 0-4543-3110-2 ext. 4496
 
0064
พรทิพย์ ทาบทอง

 
 พรทิพย์ ทาบทอง
 
 Occupational Health and Safety
 
 อาจารย์
 
 0-4543-3110-2 ext. 4511
 
0071
อดุลย์เดช  ไศลบาท

 
 อดุลย์เดช ไศลบาท
 
 Occupational Health and Safety
 
 อาจารย์
 
 045-353-401-4 ext. 4509
 
0072
นิต  หาญประเทศ

 
 นิต หาญประเทศ
 
 Occupational Health and Safety
 
 อาจารย์
 
  0-4543-3110-2 ext. 4496
หน้าแรก [ 1 ] หน้าสุดท้าย 


Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus